Нонограми


Translate this site.

Нонограми е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.
Имате решетка от квадратчета, които трябва да се запълнят черно или да се маркират с кръстче. До всеки ред има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета на този ред. Над всяка колона има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета в тази колона. Вашата цел е да откриете всички черни квадратчета.
С левия бутон на мишката правите квадратчетата черни. С десния ги маркирате с кръстче.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Нонограми
Размер:31
1
1
313
 2   1  
 1   1  
 3   1  
 1  
 3  
5x5 ID: 38,353
22333
 1  
 3  
 4  
 1   1   1  
 1   1  
5x5 ID: 9,587,341
1
1
1
2
21
2
3
 2   2  
 1  
 1  
 3  
 4  
5x5 ID: 8,569,247
1321
2
2
2
 1  
 2   2  
 1  
 4  
 3  
5x5 ID: 2,589,394
1
1
1
1
333
 2  
 1  
 1   3  
 3  
 3  
5x5 ID: 8,544,297
3313
1
2
 1  
 2  
 2   2  
 2  
 4  
5x5 ID: 1,955,936
2
2
1
2
222
 2  
 1   1  
 1  
 4  
 4  
5x5 ID: 6,761,932
3222
1
1
2
 2  
 4  
 3  
 1   1  
 2  
5x5 ID: 454,420
321
2
1
1
2
1
 1   3  
 2   1  
 2  
 1  
 3  
5x5 ID: 8,555,269
331
1
1
2
2
 4  
 2  
 3  
 2  
 2  
5x5 ID: 4,318,365
211
2
34
 3   1  
 1   1  
 2  
 3  
 2  
5x5 ID: 9,197,500
21
3
32
1
1
 1   2  
 1  
 2  
 3  
 4  
5x5 ID: 9,023,322
2312
1
2
2
 4  
 2   2  
 2  
 2  
 1  
5x5 ID: 1,727,572
31324
 1  
 2  
 1   3  
 3   1  
 1   1  
5x5 ID: 2,550,555
2331
1
3
 4  
 3  
 4  
 1  
 1  
5x5 ID: 829,241
13
1
1
2
1
2
2
 4  
 1  
 1  
 3  
 4  
5x5 ID: 8,288,472

Още логически пъзели:  hide show

2021-11-28 17:11:32

bg.puzzle-nonograms.com
Премахни рекламите