Nonograms


Translate this site.

Nonograms е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.
Имате решетка от квадратчета, които трябва да се запълнят черно или да се маркират с кръстче. До всеки ред има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета на този ред. Над всяка колона има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета в тази колона. Вашата цел е да откриете всички черни квадратчета.
С левия бутон на мишката правите квадратчетата черни. С десния ги маркирате с кръстче.

Скрий правилата
Nonograms

6
1
3
1
6
3
1
1
5
1
3
1
4
5
1
4
2
2
2
6
2
2
3
7
6
3
2
1
2
3
2
3
1
1
4
3
2
2
4
5
3
2
1
6
1
1
2
2
2
6
1
2
2
1
1
7
2
2
1
2
8
5
2
2
7
2
5
8
1
2
3
4
4
2
1
2
4
9
1
6
11
3
9
7
2
5
2
1
3
1
6
1
6
3
4
3
3
4
3
5
1
3
7
2
5
1
3
6
2
1
4
1
3
3
3
4
4
3
3
7
13
1
1
1
3
14
1
1
1
5
6
1
3
2
1
1
3
3
 3   6   3   1   5  
 2   9   2   2   2   1  
 3   2   1   2   3   5  
 7   1   6   1  
 7   10  
 8   13  
 5   1   3   5  
 2   4   1  
 3   1   1   3   4   1  
 8   3   4  
 2   2   2   1  
 1   1   2   4  
 3   2   1   3   3  
 6   8   6  
 5   3   7   6  
 11   4  
 20  
 1   7   5   2  
 2   6   11  
 1   6   4   8  
 5   2   6   8  
 8   4   1   6  
 4   1   6   4  
 3   5   12  
 1   3   4   1  
 1   1   4   1   2  
 1   6   1  
 3   3   6   1  
 1   5   2   5  
 4   9  

Special Weekly 21-05-2018Още логически пъзели:

bg.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation