Nonograms


Translate this site.

Nonograms е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.
Имате решетка от квадратчета, които трябва да се запълнят черно или да се маркират с кръстче. До всеки ред има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета на този ред. Над всяка колона има изброени дължините на поредиците от черни квадратчета в тази колона. Вашата цел е да откриете всички черни квадратчета.
С левия бутон на мишката правите квадратчетата черни. С десния ги маркирате с кръстче.

Вашето мнение | Избери пъзел | Често задавани въпроси

Масов (С)принт

Залата на славата

Privacy Policy | Links


Nonograms

354825
8
3
2
5
2
2
7
81
6
2
1
4
6
1
4
5
1
1
7
3
4
3
 3   6  
 3   5  
 2   4  
 1   1   4  
 1   1   3  
 1   1  
 1  
 1   1   2   1   1  
 9  
 6   6  
 4   5   1   2  
 3   7   2  
 1   7   2  
 1   6  
 1   6   1  

15x15 ID: 3,153,737Още логически пъзели:

bg.puzzle-nonograms.com

Disable Advert